Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zakresu działań Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi należy wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska poprzez: 

 • nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
 • nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i wody na pływalniach;
 • nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp.;
 • nadzór sanitarny nad stanem higieniczno-zdrowotnym nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu;
 • kontrole sanitarne prowadzone w ramach działań problemowych, doraźnych oraz w związku z rozpatrywaniem interwencji dotyczących szkodliwości lub uciążliwości środowiskowych.  

Inne realizowane zadania to:

 • wydawanie opinii sanitarnych w sprawie zabezpieczenia właściwych warunków higienicznych podczas imprez masowych;
 • wydawanie zezwoleń na przewóz i ekshumację zwłok, nadzór nad ekshumacjami;
 • wydawanie opinii sanitarnych na sprowadzenie zwłok (szczątków) ludzkich z zagranicy;
 • opracowywanie opinii sanitarnych dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich;
 • współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego w zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.