Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych, poprzez:

 • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością przez lekarzy chorób zakaźnych i kierowników laboratoriów dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (zagrożenie bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną);
 • przeprowadzanie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych;
 • dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przewidzianych obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok oraz nad dystrybucja szczepionek i zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 • prowadzenie wykazu osób pokąsanych przez zwierzęta, nadzór nad realizacją szczepień u osób narażonych na wściekliznę;
 • nadzór bieżący nad podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i realizacji Programu Szczepień Ochronnych;
 • współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie podejmowania działań nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami;
 • udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych, związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.