Badania laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

 • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

2. Na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje:

 • uczniów, studentów i doktorantów – kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;
 • osoby podejmujące lub wykonujące pracę – pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

3. Badanie sanitarno-epidemiologiczne składa się z badania laboratoryjnego, badania lekarskiego oraz badań dodatkowych i k

onsultacji specjalistycznych.

4. W myśl zapisu w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r., badanie lekarskie przeprowadzają lekarze medycyny pracy lub lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, lekarze wydają i przekazują osobie badanej oraz pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

 • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 • o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

5. Lekarz decyduje o tym, jak często należy wykonywać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, tym samym ustalając czas trwania ważności wydanego orzeczenia.

6. W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

7. Badanie laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych to trzykrotne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, które należy wykonać w akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, min. w laboratorium PSSE w Toruniu przy ulicy Kopernika 9.

 


PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA 

 1. Osoby podejmujące lub wykonujące pracę

 • Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału można pobrać bezpłatnie w PSSE w Golubiu-Dobrzyniu w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.
 • Próbki kału przyjmowane są w PSSE w Toruniu przy ulicy Kopernika 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 11.00 oraz dodatkowo we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00.
 • Próbki kału należy pobierać na wymazówki z podłożem transportowym przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować w lodówce max. 72 godziny (do Laboratorium PSSE można dostarczyć jednocześnie wszystkie 3 próbki). Do badań będą przyjmowane tylko próbki kału pobrane na wymazówki z podłożem transportowym. Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 105 zł. Opłatę w formie przelewu należy uiścić tak, aby było możliwe okazanie dowodu wpłaty przy oddaniu próbek do badań.
 • Należność za badanie w kwocie 105 zł należy wpłacać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu:
  Numer konta: 14 1010 1078 0045 6122 3100 0000   NBP O/Bydgoszcz.
  Przy oddaniu próbek do badania konieczne jest okazanie dowodu wpłaty należności za wykonanie badań.
 • UWAGA!!! W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby badanej.
 • Więcej informacji na stronie internetowej PSSE w Toruniu.

2. Uczniowie i studenci

 • Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału można pobrać bezpłatnie w PSSE w Golubiu-Dobrzyniu w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.
 • Próbki kału przyjmowane są w PSSE w Golubiu-Dobrzyniu we wtorki i czwartki w godzinach od 7.25 do 10.00.
 • Próbki kału należy pobierać na wymazówki z podłożem transportowym przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować w lodówce max. 72 godziny (do PSSE w Golubiu-Dobrzyniu można dostarczyć jednocześnie wszystkie 3 próbki). Do badań będą przyjmowane tylko próbki kału pobrane na wymazówki z podłożem transportowym.
 • Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie płacą za badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella. Osoby te muszą posiadać skierowanie na ww. badanie, odpowiednio ze szkoły lub uczelni. Skierowanie należy okazać w momencie oddawania próbek do badania.

Sposób pobierania wymazu z kału:

1. Wyjąć z jednego opakowania probówkę i wymazówkę.

2. Trzymając wymazówkę za korek, wacik wymazówki zanurzyć w świeżo oddanym kale.

3. Wymazówkę umieścić w probówce, upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę.

4. Każdą probówkę podpisać imieniem i nazwiskiem osoby badanej, datą i godziną pobrania próbki.

 5. Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w punktach 1 – 4. 

6. Wszystkie trzy próbki dostarczyć do laboratorium razem, najpóźniej do 72 godzin od momentu pobrania pierwszej próbki. Próbki można przechowywać w temperaturze pokojowej lub temperaturze 0 – 10 °C.

7. Wraz próbkami należy przynieść „Zlecenie badania mikrobiologicznego”. Zlecenie powinno być wypełnione czytelnie i dokładnie. Zlecenie zniszczone (pomięte i poplamione) nie będzie przyjęte.

8. Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie pisane próbki nie będą przyjmowane do badania.

Wymazówka z podłożem transportowym