Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, od dnia 28 maja 2020 roku do odwołania stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów, dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Kontakt interesantów w sprawach pozostających we właściwości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu zaleca się:

  1. telefonicznie: 56 6832442, 56 6832485;
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl;
  4. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /SkrytkaESP/ PSSEGD.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem następujących zasad:

  1. celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty w PSSE – telefonicznie lub mailowo;
  2. interesant powinien mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce po wejściu do pomieszczeń Stacji i po ich opuszczeniu;
  3. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu przyjęć nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
  4. pracownicy PSSE w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów, zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki albo przyłbicy, dezynfekować ręce przed i po obsłudze interesanta, stosować rękawiczki jednorazowego użytku.