Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu jest promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

INFOLINIA dla obywatela w sprawach związanych z koronawirusem 
+48 222 500 115 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Plakat%20ozdrowieńcy
22 października 2020

Wygrałeś walkę z COVID-19? Pomóż innym!

Twoje osocze to bezcenny lek! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które: 

  • przechorowały COVID-19 (również bezobjawowo)
  • zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe
  • są w wieku między 18 a 60 rokiem życia. 
Czytaj więcej o: Wygrałeś walkę z COVID-19? Pomóż innym!
Powiększ zdjęcie Komunikaty%20Międzyresortowej%20Komisji%20do%20Spraw%20Najwyższych%20Dopuszczalnych%20Stężeń%20i%20Natężeń%20Czynników%20Szkodliwych%20dla%20Zdrowia%20w%20Środowisku%20Pracy
15 października 2020

Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przekazuje w załączeniu Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dotyczący informacji nt. prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Czytaj więcej o: Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Powiększ zdjęcie Infolinia%20i%20ograniczenia
12 października 2020

Materiały informacyjne nt. koronawirusa

PPIS w Golubiu-Dobrzyniu przekazuje do wiadomości materiały informacyjne otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia nt. koronawirusa.

Czytaj więcej o: Materiały informacyjne nt. koronawirusa
Powiększ zdjęcie Koronawirus%20SARS-CoV-2
10 października 2020

Decyzja ustna jest ważna i skuteczna!

Decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną! Jeżeli zatem Inspektor Powiatowej Stacji ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna!

Czytaj więcej o: Decyzja ustna jest ważna i skuteczna!
Powiększ zdjęcie Zasady%20strefy%20żółtej
9 października 2020

Zaostrzenie zasad epidemicznych

Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: Zaostrzenie zasad epidemicznych